Har du brug for at få godkendt et
gasforbrugende apparat?

DGC Certification tilbyder EF-typeafprøvning, 
EF-verifikation og enhedsverifikation af 
gasforbrugende apparater og udstyr under 
gasapparatforordningen.

Læs mere om hvad vi kan

 
Hvilke krav er der til godkendelse?
Gasforbrugende apparater, der sælges i EU-landene, skal CE-mærkes for at dokumentere, at produktet overholder minimumskrav for sikkerhed og sundhed angivet i bilag I i gasapparatforordningen.
 Læs mere om kravene