Har du brug for at få godkendt et
gasforbrugende apparat?

DGC Certification tilbyder EU-typeafprøvning,
typeoverensstemmelse på grundlag af
produktverifikation og overensstemmelse
på grundlag af enhedsverifikation af
gasforbrugende apparater og udstyr.

Læs mere om hvad vi kan

 
Hvilke krav er der til godkendelse?
Gasforbrugende apparater, der markedsføres i EU-landene, skal CE-mærkes for at dokumentere, at produktet overholder minimumskrav for sikkerhed og sundhed angivet i bilag I i gasapparatforordningen.
 Læs mere om kravene