DGC-Certification lukker pr. 31. marts 2023

Vi tager ikke imod nye opgaver i DGC-Certification.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Per G. Kristensen, pgk@dgc-certification.dk, +45 2129 2086 
 
Hvilke krav er der til godkendelse?
Gasforbrugende apparater, der markedsføres i EU-landene, skal CE-mærkes for at dokumentere, at produktet overholder minimumskrav for sikkerhed og sundhed angivet i bilag I i gasapparatforordningen.
 Læs mere om kravene