Har du brug for at få godkendt et
gasforbrugende apparat?

DGC Certification tilbyder EU-typeafprøvning,typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation og overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation af gasforbrugende apparater og udstyr.
 

Læs mere om hvad vi kan

 
Hvilke krav er der til godkendelse?
Gasforbrugende apparater, der sælges i EU-landene, skal CE-mærkes for at dokumentere, at produktet overholder minimumskrav for sikkerhed og sundhed angivet i bilag I i gasapparatforordningen.
 Læs mere om kravene