Aktuelt

Ny regulering for gasapparater

Gasapparatforordningen - GAR (2016/426 EU) fik sin fulde virkning 21. april 2016. Samtidig ophørte Gasapparatdirektivet - GAD (2009/142 EC) med at have virkning.

For den enkelte gasforbruger får implementeringen af GAR ingen betydning, og de apparater, der allerede er på markedet, vil stadig kunne blive forhandlet, når GAD er ophævet, hvis de er på markedet før 21. april 2018.

Typeoverensstemmelsesattester får en gyldighedsperiode på maksimalt 10 år. Dette bevirker, at fabrikanten mindst hver tiende år skal se på den teknologiske udvikling på området og opdatere apparatet eller udstyret, så det er i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.