Aktuelt

Ny regulering for gasapparater

Gasapparatforordningen - GAR (2016/426 EU) fik sin fulde virkning 21. april 2016. Samtidig ophørte Gasapparatdirektivet - GAD (2009/142 EC) med at have virkning.

For den enkelte forbruger har implementeringen af GAR ingen betydning. Apparater, der allerede var markedsført før GAD ophørte med at have virkning, kan stadig installeres og anvendes, også selv om mærkningen er ifølge GAD.

Typeoverensstemmelsesattester får en gyldighedsperiode på maksimalt 10 år. Dette bevirker, at fabrikanten mindst hver tiende år skal se på den teknologiske udvikling på området og opdatere apparatet eller udstyret, så det er i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.