Kontakt

Hvis du vil vide mere om DGC Certification,
kan du skrive til info@dgc-certification.dk 

For yderligere information kontakt
Jytte Skytte, jsk@dgc-certification.dk eller
Per G. Kristensen, pgk@dgc-certification.dk

 

Klager og anke
Klager over afgørelser skal indgives skriftligt på mail til info@dgc-certification.dk.
DGC Certification vil besvare indkomne mails inden for 5 arbejdsdage.
Afhængigt af kompleksiteten i klagen skal der påregnes en sagsbehandlingstid på
1 til 12 uger. Klager over DGC Certification Aps kan ligeledes indgives til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.