Om DGC Certification

DGC Certification ApS er et selvstændigt anpartsselskab (CVR nr. 37345024), som er 100 % ejet af Dansk Gasteknisk Center a/s. Selskabet beskæftiger sig udelukkende med overensstemmelses­vurdering af gasapparater iht. Gasapparatforordningen (GAR) - Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.
 
DGC Certification ApS udfører efter ansøgning overensstemmelsesvurdering iht. GARs artikel 15 for alle, som måtte ønske at få en overensstemmelses­vurdering for et eller flere gasapparater, som defineret i artikel 2 i GAR.
 
Sikkerhedsstyrelsens har den 23. oktober 2020, i henhold til § 39 i bekendtgørelse nr. 239 af 23. marts 2018 om sikkerhed for gasmateriel, udpeget DGC Certification ApS til at udføre overensstemmelsesvurderinger for gasapparater på følgende områder:
  • EU typeafprøvning iht. GAR bilag III, modul B
  • Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation iht. GAR bilag III, modul F (undtagen pkt. 5.5)
  • Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation iht. GAR bilag III, modul G

DGC Certification ApS er i NANDO databasen registreret som notified body NB 2698. DANAK har i brev af 22. marts 2018 meddelt DGC Certification ApS akkreditering med registreringsnummer 7039 til certificering af produkter.  

 
For mere information kontakt:
Per G. Kristensen, pgk@dgc-certification.dk