Om DGC Certification

En række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres i EU, heriblandt gasforbrugende apparater. CE-mærket er forbrugerens garanti for, at produktet lever op til nogle fælleseuropæiske mindstekrav vedrørende sikkerhed og sundhed.
 
Alle gasforbrugende apparater skal CE-mærkes, før de må markedsføres og anvendes i Danmark og resten af EU.
 
I de forskellige områder i EU er der stor forskel på, hvilken gas der er tilgængelig. Dette gælder for både bygas, naturgas og flaskegas. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at det gasforbrugende apparat er godkendt til gaskvaliteten og forsyningstrykket i det område, hvor det skal opstilles.
 
Læs mere om CE-mærkning i EU kommissionens Blue Guide 

Læs mere om DGC-Certification på produktbladet
"CE-certificering af gasforbrugende apparater og kedler
 

For mere information kontakt:
Jytte Skytte, jsk@dgc-certification.dk eller
Per G. Kristensen, pgk@dgc-certification.dk