CE-processen

I henhold til gasapparatforordningen, er der flere metoder, der kan følges for at opnå CE-mærkning af gasforbrugende apparater. Fælles for metoderne er, at det gasforbrugende apparat skal kontrolleres af tredje part. Et gasapparat skal gennemgå en attesteringsproces hos et Notified Body, før det kan markedsføres i EU.
 
Det er fabrikantens ansvar, at gasapparatet er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i gasapparatforordningenens bilag 1. Dette kan gøres ved at anvende harmoniserede og egnede standarder, men fabrikanten kan også vælge en anden metode.
 
Uanset om der anvendes harmoniserede standarder eller en anden metode, er det gasapparatforordningens bestemmelser, som skal overholdes. Anvendelse af harmoniserede standarder giver formodningsret for overholdelse af gasapparatforordningen, men hvor det er tydeligt, at standarden ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i gasapparatforordningens bilag 1, fritager det ikke fabrikanten/leverandøren for ansvar. Samtidig er der krav om gennemførelse af risikovurdering på apparatet. Risikovurderingen skal klarlægge risici ved konstruktionen og forudse rimeligt forudseelig fejlanvendelse af apparatet.

Leverandører er forpligtet til at undersøge, om apparatet er korrekt mærket efter Gasapparatforordningen. Hvis leverandøren har mistanke om, at et apparat ikke er i overensstemmelse med Gasapparatforordningen, er leverandøren forpligtet til at underrette fabrikanten og det nationale markedsovervågningsorgan, i Danmark: Sikkerhedsstyrelsen, om forholdet.