CE-processen

I henhold til gasapparatforordningen, er der flere metoder, der kan følges for at opnå CE-mærkning af gasforbrugende apparater. Fælles for metoderne er, at det gasforbrugende apparat skal kontrolleres af tredje part. Det betyder, at et gasapparat altid skal gennemgå en godkendelsesproces hos et Notified Body, før det kan markedsføres og anvendes i Danmark og resten af EU.
 
Når et gasapparat gennemgår en godkendelsesproces kan fabrikanten/leverandøren vælge at anvende harmoniserede standarder for at dokumentere overensstemmelse med væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav angivet i Gasapparatforordningen bilag 1.
 
Uanset om der skal godkendes efter harmoniserede standarder eller bilag 1, er det gasapparatforordningens bestemmelser, som skal overholdes. Anvendelse af harmoniserede standarder giver formodningsret for overholdelse af gasapparatforordningen, men hvor det er tydeligt, at standarden ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i gasapparatforordningens bilag 1, fritager det ikke fabrikanten/leverandøren for ansvar. Samtidig er der krav om gennemførelse af risikovurdering på apparatet. Risikovurderingen skal klarlægge risici ved konstruktionen og forudse rimeligt forudseelig fejl anvendelse af apparatet.

Leverandører er forpligtet til at undersøge, om apparatet er korrekt mærket efter Gasapparatforordningen. Hvis leverandøren har mistanke om, at et apparat ikke er i overensstemmelse med Gasapparatforordningen, er leverandøren forpligtet til at underrette fabrikanten og det nationale markedsovervågningsorgan (Sikkerhedsstyrelsen) om forholdet.