Gasapparatforordningen

Gasapparatforordning (EU) 2016/426

Gasapparatforordningen er gældende for apparater, som forbrænder gasformigt brændstof (gasformigt ved 15 °C og 1013,25 mbar). Følgende produkter er underlagt gasapparatdirektivet:

  • Madlavning: Kogeplader, komfurer, grill/barbecues, ovne, bageovne, dampere, vandbade, varmeskabe, kogeborde, grill, bageplader, brødristere, friturer, stegeplader, kaffemaskiner, wokblus, befugtere, bageovne i supermarkeder og lignende.
  • Opvarmning: Gasblæseluftbrændere, varmegeneratorer (til montering af gasblæseluftbrændere), gaspejse, konvektionsvarmere, dekorative gasbrændere, katalytiske brændere, luftvarmere med og uden aftræk, strålepaneler, terrassevarmere, kedler (inkl. fjernvarmekedler), varmepumper, drivhusvarmere, befugtere (hvis disse også opvarmer), brændselsceller, enheder, hvor den primære funktion er rumopvarmning.
  • Varmtvandsproduktion: Gennemløbsvandvarmere, varmtvandsbeholdere, kombikedler, svømmebassinopvarmere, kogekar, vandvarmere.
  • Køling: Køleskabe, svaleskabe, frysere, luftkonditionering.
  • Vaskeudstyr: Kogekar til vask, vaskemaskiner, tørreskabe, tørretumblere, opvaskemaskiner, strygemaskiner.
  • Belysning: Gaslamper, lysapparater.
  • Sikkerheds-, kontrol- og styreenheder: Apparatregulatorer, multifunktionsstyringer, magnetventiler, flammeovervågninger, brænderstyringer, kugleventiler, gashaner, lavtrykslukkeventiler, termostater, overkogssikringer, røggastermostater, trykfølere, filtre, tændingsmekanismer.

Det er apparatets anvendelse, der er bestemmende for om det er underlagt gasapparatforordningen. Ovenstående liste er vejledende.

Undtagelser fra gasapparatforordningen
For at være undtaget fra bestemmelserne i gasapparatforordningen skal følgende bestemmelser være opfyldt:

  1. Processen, hvor gasapparater indgår, skal være industriel. Ved en industriel proces forstås: udvinding, vækst, raffinering, forarbejdning, produktion, fremstilling eller forberedelse af materialer, planter, husdyr, animalske produkter, fødevarer eller andre produkter med henblik på kommerciel udnyttelse
  2. Processen, skal foregå under industrielle vilkår Industrielle forhold er: Når hoved beskæftigelsen er en proces, som er underlagt nationale sundheds- og sikkerhedsregler, og dermed er risici forbundet med den processen er dækket af arbejdstilsynets regler eller anden lovgivning.
  3. Gasapparatet skal være designet til et specifikt behov Et specielt gasapparat er et apparat der er designet til at udføre et specifikt behov i en proces. Hvis apparatet seriefremstilles og kan anvendes i mange sammenhænge, skal det CE-mærkes efter gasapparatforordningen.

Dette betyder, at gasapparater der anvendes til produktion i forbindelse med detailsalg eller engros-salg , fx bageriovne i supermarkeder og kafferistere i cafeers baglokaler, ikke er undtaget fra gasapparatforordningen, og dermed skal CE-godkendes.