Vi tilbyder

DGC Certification er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen som Notified Body for gasapparatforordningen 2016/426.
 
DGC Certification har PIN nr. 2698 og er akkredtiteret af DANAK under
registreringsnr. 7039 til certificering af produkter under gasapparatforordningen.
 
Vi udfører certificeringsopgaver og overensstemmelsesvurderinger på alle typer gasforbrugende apparater og gasudstyr underlagt gasapparatforordningen, ud fra harmoniserede og relevante standarder.
 
DGC Certification tilbyder dokumentgranskning og test af gasapparater og -udstyr med henblik på type- eller enhedsgodkendelse efter gasapparatforordningen.