Vi tilbyder

DGC Certification er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen som Notified Body for gasapparatforordningen 2016/426.
 
DGC Certification har PIN nr. 2698 og er akkredtiteret af DANAK under
registreringsnr. 7039 til certificering af produkter under gasapparatforordningen.
 
Vi udfører certificeringsopgaver og overensstemmelsesvurderinger på alle typer gasforbrugende apparater og gasudstyr underlagt gasapparatforordningen, ud fra harmoniserede og relevante standarder og nationale regler.
 
DGC Certification tilbyder dokumentgranskning og test af gasapparater og -udstyr med henblik på type- og enhedsgodkendelse efter gasapparatforordningen.

Læs mere om DGC-Certification på produktbladet
CE-attestering af gasforbrugende apparater og kedler