Priser og aftaler

Prisen aftales for hver opgave, som standard afregnes der for pågået tid.
Timesatser kan oplyses ved henvendelse på mail info@dgc-certification.dk.

Aftalebetingelser fremgår af ansøgningsskemaet.

Arbejdet kan først påbegyndes når DGC Certification har modtaget udfyldt og underskrevet ansøgning.