Upartiskhed

I tilknytning til DGC Certification er der etableret et udvalg ”Mekanisme til varetagelse af upartiskhed” til overvågning  af, at certificeringsarbejdet udføres upartisk og uafhængigt af økonomiske og kommercielle forhold.
 
Medlemmerne af udvalget er:
Jan K. Jensen, vicedirektør, DGC
Henrik Andersen, gasforsyningschef, Aalborg Gas
Kurt Rasmussen, specialist, FORCE Technology